Menu Zamknij

Rozwód Kraków

Proces rozwodu to zazwyczaj skomplikowany proces prawny, który wymaga dostarczenia różnych dokumentów w celu zakończenia małżeństwa. Dokumenty te mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, w jakiej przeprowadzany jest rozwód.

Wniosek o rozwód

To podstawowy dokument rozpoczynający proces rozwodowy. Wniosek ten zawiera informacje o małżonkach, datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz przyczynę rozwodu.

Dokumenty dotyczące dzieci

Jeśli małżeństwo ma dzieci, konieczne będą dokumenty dotyczące opieki nad nimi, takie jak porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi (jeśli jest to możliwe) oraz informacje dotyczące alimentów.

Oświadczenie w sprawie alimentów

Jeśli jedno z małżonków ubiega się o alimenty od drugiego małżonka, może być wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia w tej sprawie.

Oświadczenie o rozkładzie majątku

Jeśli małżonkowie posiadają wspólny majątek, mogą być wymagane dokumenty potwierdzające jego wartość oraz plan podziału majątku.

Oświadczenie mające na celu ochronę praw dziecka

Jeśli w małżeństwie są dzieci, może być konieczne złożenie oświadczenia mającego na celu ochronę praw dziecka, w którym określa się, jakie są potrzeby dziecka i jakie działania należy podjąć w jego interesie.